Mensen moeten zo veel mogelijk de baas zijn over hun eigen gegevens.

Overheden zijn nu nog vaak zeer coulant in het verschaffen van persoonsgegevens aan kerken en geloofsgemeenschappen. Hier komt als het aan de autoriteit persoonsgegevens ligt, een eind aan.

Zij stellen dat ook kerkleden zelf moeten kunnen beslissen of zij willen dat de kerk weet waar zij wonen en of ze getrouwd zijn. Persoons gegevens gaan dus voortaan niet zonder meer naar de SILA.

Bij SILA zijn de volgende kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten: de Protestantse Kerk Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Vrij-Katholieke Kerk, de Nieuw-Apostolische Kerk en het Leger des Heils.

De SILA kent haar eigen beleid rondom persoonsgegevens. Dit was echter voor de autoriteit persoonsgegevens geen reden af te zien van het uitbrengen van een negatief advies over het doorgeven van persoonsgegevens aan de SILA. Duidelijk is de noodzaak voor verbeteringen in de wijze waarop kerken en overheden nu omgaan met privacy gevoelige gegevens van ongeveer 5 miljoen kerkleden.

Wij onderkennen bij kerken deze veel voorkomende kernproblemen omtrent AVG en privacy:

  1. Vaak ontbreekt de toestemming van het lid voor het toegang en gebruik van persoonsgegevens;
  2. Medewerkers van de kerk hebben veelal ongecontroleerde toegang tot deze persoonsgegevens;
  3. Bestuurders van de kerk hebben veelal geen zicht op welke medewerkers welke persoonsgegevens beheren en kunnen inzien;
  4. Gegevens zoals bijv. verjaardagen, doopdata, huwelijks data, adressen en zelfs mededelingen over ziekte en andere privé omstandigheden worden gecommuniceerd binnen en soms zelfs buiten de kerk zonder toestemming van leden;
  5. Leden hebben geen inzicht in de gegevens die over hen in de kerk beschikbaar zijn;
  6. Het (thuis) gebruik van onveilige en veelal verouderde software voor administratieve en communicatie doeleinden door medewerkers van de kerk;
  7. Het thuis opslaan(bewaren( van persoonsgegevens van kerkleden door medewerkers van de kerk.

De SILA zegt zelf "De SILA kan de privacy-bescherming nog zo goed hebben geregeld, als de lokale kerken niet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens, hebben alle veiligheidsmaatregelen uiteindelijk weinig zin" 

Het is dus zaak als kerkelijke gemeente verantwoording te nemen voor een juiste omgang met de persoonsgegevens van haar leden.

Wist u dat DBB een oplossing heeft voor o.a. deze problemen?
Neem hier eens een kijkje hoe uw Kerk vooruit kan in een steeds meer digitale wereld.

Gerelateerde artikelen en bronnen:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-adviseert-over-stopzetten-gegevens-uit-brp-aan-sila

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-ongevraagd-doorgeven-persoonsgegevens-aan-kerken-moet-stoppen

SILA is gegevensverwerker