DBB brengt een Saas oplossing voor geloofsgemeenschappen en verenigingen op de markt.

De software is de afgelopen 2 jaar ontwikkeld in samenwerking met een grote kerkelijke gemeente. DBB portaal software stelt kerken in staat om veilig, kerkelijke informatie centraal te organiseren, en binnen de kerk geborgen te communiceren.

De software kent een zeer fijnmazige rechten structuur hiermee krijgt de kerk volledige controle en inzicht in de toegankelijkheid van ledengegevens conform AVG normering,

De software biedt een scala aan communicatie- en planningsmiddelen die opslag op privé computers van kerkgegevens overbodig maakt.Programma’s zoals Word  en Excel  e-mail en apps voor communicatie worden overbodig.

Over de werkprocessen van specifieke kerkelijke medewerkers is zeer goed nagedacht. Zo geeft de software inzicht in bezetting van gebouwen voor bijv. de pastor. Is het maken van strikt persoonlijke notities mogelijk voor een ouderling 
en kan een catechisatie medewerker mededelingen doen aan het Scriba. Die op hun beurt de informatie uit de gemeente kunnen verwerken in de publicaties van bijv. week en preek brieven. 

Coördinatoren kunnen diensten en samenkomsten van jeugd en ouder activiteiten roosteren. Aan activiteiten en diensten kunnen o.a deel verantwoordelijkheden en taken zoals kinderopvang of voorganger worden gedelegeerd. Is het nodig van diensten of activiteiten de bezettingsgraad te beheren dan kunnen er inschrijvingen worden afgedwongen.

Kerkleden beschikken over een persoonlijk dashboard waarin alle voor hen  van belang zijnde informatie en communicatie met de kerk te zien is. Via het dashboard  hebben kerkleden ook inzicht en controle over hun persoonlijke gegevens en privacy instellingen.

Over AVG
Meer informatie