Privacy

DBB neemt bescherming van persoonsgegevens serieus.

Wij garanderen u maximale veiligheid, integriteit van uw bestanden en volledige privacy. Uw bestanden zijn bij ons veilig, en alleen door u te benaderen. U blijft de enige eigenaar en beheerder van uw gegevens, deze zullen nooit aan derden worden verstrekt. Om de beschikbaarheid van uw en onze data bij calamiteiten te waarborgen maken wij iedere dag een back-up van onze databases. Deze back-up wordt direct op een andere server op een andere locatie geplaatst. Onze websites en applicaties draaien op Linux/Apache server-combinaties, die algemeen als veiligste gelden. Er wordt door de beheerders extra aandacht besteed aan up-dates en security-patches. De applicaties zijn geschreven als PHP/MySQL combinatie, wat grote voordelen op het gebied van beveiliging, onderhoud en performance biedt. U kunt bij ons vertrouwen op volledige functionele en technische ondersteuning. Voor onze helpdesk is uw probleem een uitdaging en uw vraag meestal een weet. De helpdesk is 7 dagen per week bereikbaar via e-mail. 

Cookies:

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen. Op enkele pagina’s registreren we in cookies: uw weergavevoorkeuren, zoals contrastkleur en lettergrootte of u een enquête over onze site al heeft beantwoord (zodat we het u niet opnieuw vragen) of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze site Sommige video's op onze site gebruiken ook een cookie om anonieme statistieken op te stellen over hoe u die video heeft gevonden en welke video’s u heeft bekeken. Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt. Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen? YU kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Via een bezoek aan onze website kunt u een webformulier versturen. Hierdoor komen wij in het bezit van uw persoonlijke gegevens.

In deze privacystatement is beschreven welke informatie wij verzamelen via onze website en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Website-informatie
Om op de hoogte te blijven van het aantal bezoekers op onze site, wordt het aantal bezoekers geregistreerd. Daartoe is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. 

Wat wel wordt bijgehouden en bewaard is welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met deze informatie kunnen wij onze website steeds aanpassen met als doelstelling de bezoeker zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Geïnteresseerden
Wanneer een bezoeker geïnteresseerd is in een product of een open vraag wil versturen, kan een conact-formulier worden ingevuld. Het contactformulier bevat specifieke, tot de persoon herleidbare, informatie. Wij gebruiken deze informatie alleen om te kunnen antwoorden. 

Personen die zich via een fomulier aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van ontvangst per e-mail. Personen kunnen schriftelijk inzage verzoeken en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend.

DBB vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leggen we uit hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website, en gerelateerde websites en diensten. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als je gebruik maakt van onze websites en onze dienstverlening, verzamelen en maken wij gebruik van persoonsgegevens die jij, het bedrijf waar je werkt of jouw wederpartij met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, zullen wij jou eerst informeren en, waar nodig, opnieuw om toestemming vragen.

Contactgegevens

DBB is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24298792. Voor privacy gerelateerde zaken kun je contact met ons opnemen via info@dbb.nl.

Betrokkenen

Wij verwerken de persoonsgegevens van klanten, samenwerkingspartners, zakelijke relaties en websitebezoekers. We krijgen de gegevens in principe rechtstreeks van jou of via het bedrijf dat onze dienstverlening afneemt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van zakelijke relaties en medewerkers van onze klanten in het kader van onze dienstverlening.

Dienstverlening 

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
KvK-nummer
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Financiële gegevens
Bestelgegevens
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Wij verwerken in principe geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Wij realiseren ons dat je bedrijfsgevoelige informatie met ons kan delen in het kader van de dienstverlening. Uiteraard gaan wij daar net zo zorgvuldig en veilig mee om als wij dat verplicht zijn bij persoonsgegevens.

In het kader van individuele begeleiding van kinderen kunnen wij echter wel gevoelige en soms bijzondere persoonsgegevens verwerken. Het gaat hier altijd om gegevens die de ouders met ons hebben gedeeld, of die wij van een andere instantie hebben gekregen met toestemming van de ouders. Wanneer het gewenst is en wanneer toestemming is gegeven door de ouders, kunnen gegevens van het kind uitgewisseld worden met andere instanties zoals scholen.

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst (overeenkomst)
Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (overeenkomst)
Het informeren over nieuwe diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)
Gerechtvaardigd belang

Als je gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen wij je benaderen voor nieuwe diensten of producten, als dat past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. Wij willen je graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Misschien past onze nieuwe dienstverlening beter bij je dan wat je al van ons afneemt. Om die reden informeren wij je over nieuwe diensten en producten. Als je liever niet wil dat wij je hierover informeren, dan kun je dat bij ons aangeven door contact met ons op te nemen.

Toestemming

Als wij gevoelige of bijzondere persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, kan je deze altijd intrekken door contact met ons op te nemen van bovenstaande contactgegevens. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk afhandelen en de gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens waarvoor je de toestemming intrekt verwijderen.

Bewaartermijn

Als sprake is van dienstverlening bewaren wij je gegevens voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst en gedurende vijf jaar daarna. Gegevens die wij nodig hebben voor onze wettelijke administratieplicht bewaren wij zeven jaar.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan kunnen we de volgende gegevens van jou verwerken:

Voor- en achternaam
E-mailadres
 

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming)
Bewaartermijn

Wij gebruiken jouw gegevens zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wij maken voor het versturen van onze nieuwsbrieven gebruik van software. Het afmelden voor een nieuwsbrief betekent uiteraard dat je geen nieuwsbrief meer ontvangt. Je gegevens worden echter niet automatisch door de software verwijderd. Wil je dat je gegevens helemaal worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

Toestemming

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

Vraag of verzoek

Persoonsgegevens

Wanneer je contact met ons opneemt, dan kunnen we de volgende gegevens van je verwerken:

Voor - en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandelen van uw vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang)
Bewaartermijn

Wij zullen je gegevens alleen gebruiken ter afhandeling van je vraag of verzoek. Afhankelijk van je vraag of verzoek zal deze al dan niet gearchiveerd worden. Ons archief bewaren we ten minste 5 jaar.

Gerechtvaardigd belang

Als je ons benadert met een vraag of verzoek, dan hebben wij je persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en je vraag of verzoek af te kunnen handelen.

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

Relatiebeheer

Persoonsgegevens

Wij verwerken, in het kader van relatiebeheer, de volgende persoonsgegevens van onze leveranciers, zakelijke contacten en potentiële of oud-klanten:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
KvK-nummer
Adresgegevens
Correspondentie, inclusief e-mails
Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt
Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contactgegevens bewaren in ons CRM (gerechtvaardigd belang)
Persoonlijk contact opnemen (gerechtvaardigd belang)
Zakelijk netwerk opbouwen en onderhouden (gerechtvaardigd belang)
Gerechtvaardigd belang

Wij onderhouden contact met veel mensen. Het betreft hier onder meer leveranciers, potentiële klanten en andere zakelijke relaties. Een goed relatiebeheer is belangrijk voor ons bedrijf. Wij bewaren daarom de contactgegevens van deze personen. Zo nodig kunnen wij dan persoonlijk contact opnemen.

Bewaartermijn

Als wij je contactgegevens opslaan, bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk in het belang van onze onderneming of totdat je ons verzoekt deze te verwijderen.

Website bezoekers: cookies
Persoonsgegevens

Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website op jouw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen. Met een cookie kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je onze website bezoekt, dan kunnen wij met cookies de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

IP-adres
Locatiegegevens
Andere gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven via de cookiebanner op onze website
 

Doel en grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verbeteren van de toegang tot en werking van onze website
Het bieden van een goede gebruikerservaring van onze website
Het analyseren van informatie ten behoeve van marketingdoeleinden
 

Waar wij deze doelen kunnen bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of door het inzetten van enkel functionele cookies, dan is de grondslag voor het verwerken van eventuele persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij een goed functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Waar wij deze doelen alleen kunnen bereiken door een ander gebruik van persoonsgegevens, dan verwerken wij je persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie hierover kan je vinden in onze cookie-verklaring en via de tool die wij hiervoor op onze website gebruiken.

Mogelijk kunnen er ook cookies van derde partijen worden geplaatst via de social media buttons of embedded video’s.

Google Analytics

Gegevens die jij verstrekt via onze cookies, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe website-bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze website en dienstverlening verbeteren. We maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Social media, embedded video’s, Facebook-pixel en andere tools

Het gebruik van dienstverlening van andere partijen brengt soms het plaatsen van cookies door en het delen van data met deze partijen met zich mee zonder dat wij daar een keuzemogelijkheid hebben. Wij zullen altijd de meest privacy vriendelijke optie aanzetten die mogelijk is.

Wij hebben op onze website ‘social media buttons’ van onder andere LinkedIn, Facebook en Instagram geplaatst. Wij maken gebruik van embedded video’s via YouTube. Wij hebben een Facebook-pixel geplaatst op onze website. Ook maken wij gebruik van diverse tools om de werking van onze website te verbeteren.

Al deze partijen kunnen cookies plaatsen en gegevens over jou verzamelen via deze buttons en integraties. Wij hebben hier verder geen invloed op. Wij verwijzen je naar de privacyverklaring van deze partijen. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

IP-adres en webservers

Je IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer je onze website bezoekt. Dit is noodzakelijk om de website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken je IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registreren. In principe zijn wij niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, tenzij je aan ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Bewaartermijn

Afhankelijk van het soort cookies en de reden van het plaatsen van cookies worden cookies alleen gedurende de (browser)sessie dan wel voor een langere duur bewaard. Je kunt op elk moment zelf actief (al dan niet automatisch) cookies verwijderen. In dat geval worden er geen nieuwe gegevens meer met ons of andere partijen gedeeld totdat er weer (met toestemming) cookies zijn geplaatst. Wij hebben geen invloed op de omgang van andere partijen met de door hen geplaatste cookies en de via deze cookies verzamelde gegevens.

Toestemming

Via de cookie-banner op onze website kun je toestemming geven voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Je kunt je toestemming voor het plaatsen van cookies op elk moment wijzigen via de cookie-tool die wij op onze website gebruiken. Ook kun je je browser zo instellen dat deze de niet-functionele cookies niet meer opslaat of alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, al dan niet automatisch.

Consequenties niet accepteren cookies 

Je bent niet verplicht tot het accepteren van cookies. Als je je browser zo instelt dat deze geen cookies opslaat of als je informatie die eerder is opgeslagen, al dan niet automatisch, verwijdert, dan is het mogelijk dat je een minder goede gebruikerservaring hebt van onze website en niet van alle functionaliteiten gebruik kunt maken.

Website-bezoekers jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van website-bezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of onze website-bezoekers ouder dan 16 zijn. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerken zonder toestemming, neem dan contact met ons op, zodat we de informatie kunnen verwijderen als we deze niet rechtmatig verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hier om besluiten door een computer of geautomatiseerde systemen worden genomen zonder dat een mens daarbij betrokken is.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage in je gegevens, het recht op aanpassing als je gegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van je gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kun je je verzoek naar ons mailen via info@dbb.nl. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van je verzoek, dan kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

We zullen je informatie niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, in het kader van een goede bedrijfsvoering of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met al onze verwerkers een verwerkers-overeenkomst afgesloten. Als wij gegevens delen met een andere partij dan een verwerker, sluiten wij waar nodig een overeen-komst met betrekking tot het delen van gegevens.

Op dit moment kunnen wij jouw gegevens delen met de volgende partijen:

Online tool voor onze boekhouding (verwerker)
E-mailmarketingprogramma (verwerker)
Onze online werkomgeving, inclusief e-mail (verwerker)
Websitehosting (verwerker)
Onlineomgeving voor onze klanten (verwerker)
Doorgifte van persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die jouw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons vereist. In dat geval werken we samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zullen wij de standaard contractbepalingen implementeren. 

Beveiliging

We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

Gebruik van sterke wachtwoorden en waar mogelijk het gebruik van een tweede factor;
Gebruik van een beveiligde omgeving voor opslag van de data bij Microsoft;
Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens;
Afgesloten kantoor en dossierkast;
Geen gebruik maken van onbekende en of openbare wifi, m.u.v. de wifi van ons kantoor;
Regelmatig installeren van updates op website, computers en dergelijke;
Op onze website maken we gebruik van een beveiligingscertificaat, te herkennen aan het slotje in de adresbalk.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS (VERWERKERSOVEREENKOMST)

Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen leverancier

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.

3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.

4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.

5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.

3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

a)Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;

b)Wat is de (voorgestelde) oplossing;

c)Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;

d)Contactgegevens voor de opvolging van de melding;

e)Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

 

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

 

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of

Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en

Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 11. Audit

1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.

3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

 

Artikel 12. Duur en opzegging

1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Meer weten over online privacy voor jouw organisatie?

Goedemorgen, ik ben Herbert

Ik help je graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Herbert

Neem vrijblijvend contact op