Klantenportaal laten maken

DBB klantenportaal software is de oplossing als je online, centraal en persoonlijk informatie wilt delen met klanten. Je kan met klanten op persoonlijke wijze communiceren met actuele, up to date informatie zodat de communicatie of samenwerking nog effectiever is.

Samenwerken met klanten en hen informeren

Efficiënt en veilig

Wil je veilig en efficiënt samenwerken met klanten? Of simpelweg informatie delen met klanten? Wij hebben de oplossing om klantbeheer, activiteiten en communicatie met klanten efficiënt te organiseren. En dit allemaal volgens de AVG-richtlijnen. Onze krachtige gestandaardiseerde maatwerk klantenportaal verhoogt jullie klanttevredenheid en klantenbinding!

Benieuwd hoe wij dit voor je kunnen regelen?

Klantenbeoordeling

Inzicht krijgen

Inzicht krijgen

Met de juiste inzichten kan je werkende strategieën ontwikkelen

Een klantenportaal draagt niet alleen bij aan de klanttevredenheid maar geeft jullie inzicht in de informatie behoefte van klanten. Het klantenportaal geeft jullie de mogelijkheid om passende strategieën te ontwikkelen met betrekking tot klanttevredenheid en behoeftes van klanten. 

Kosten & tijd besparen

Kosten & tijd besparen

Efficiënter werken met een klantenportaal

Een klantenportaal biedt een ideale oplossing om klantprocessen efficiënter en doeltreffender te laten verlopen. Het automatiseert handmatige processen op een efficiënte en persoonlijke manier, waardoor kosten en tijd worden bespaard en dubbel werk wordt voorkomen.

Met behulp van een klantenportaal blijf je constant in contact met je klanten en kun je hen effectief ondersteunen. Zowel de organisatie als haar klanten kunnen op elk moment met elkaar communiceren en informatie delen, wat leidt tot tevreden klanten.

Klanten portaal laten maken?

Klanten portaal laten maken?

DBB Portaal een korte doorlooptijd

Met onze DBB klanten portaal software ontwikkelen wij online klanten portalen. Deze software bevat diverse functionaliteiten gebaseerd op bewezen technieken, zoals CRM, documentbeheer, kennisbank, nieuwsmodule, persoonlijke inbox en groepsgesprekken.

Hierdoor kunnen de meest voorkomende situaties eenvoudig worden ontwikkeld. Bovendien is het mogelijk om DBB klanten portaal te koppelen (integraties) naar bijna alle andere CRM, ERP of PIM systemen. We geloven er sterk in om het wiel niet opnieuw uit te vinden en onze klanten te laten profiteren van bewezen oplossingen. Natuurlijk is het altijd mogelijk om ook unieke functies toe te voegen tijdens de klant portaal ontwikkeling

Het ontwikkelingsproces van een klantenportaal

Het ontwikkelingsproces van een klantenportaal

En strategisch ingericht klantenportaal.

Om jou als klant door het ontwikkelingsproces van een klantenportaal te leiden, volgen we een gestructureerde aanpak. Hier zijn de stappen die we doorlopen:

Betrek Interne Stakeholders:

Het is van groot belang om je interne stakeholders te betrekken, waaronder je medewerkers en mogelijk het management. Het betrekken en motiveren van deze stakeholders is van cruciaal belang tijdens de voorbereidingsfase. De introductie van een nieuw klantenportaal brengt veranderingen met zich mee voor de gebruikers en vereist inzet en doordacht denken van alle betrokken partijen.

Definieer Doelen:

Het is essentieel om duidelijke strategische doelen vast te stellen voor de ontwikkeling van het klantenportaal. Om deze aan te pakken, is het noodzakelijk om te begrijpen welke richting de markt opgaat, hoe de concurrentie zich ontwikkelt en waar je bedrijf over vijf jaar wil staan. Voorbeelden van doelen die door bedrijven zijn behaald, zijn het verkrijgen van een concurrentievoordeel, het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en efficiënter werken om kosten te besparen.

Maak Doelen Meetbaar:

Het meetbaar maken van strategische doelen is van groot belang, omdat dit je in alle stadia van het ontwikkelingsproces zal helpen. Het meetbaar maken van doelen stelt je in staat om een nulmeting uit te voeren en het rendement op investering (ROI) te berekenen. Hierdoor kun je bepalen wanneer de doelen zullen worden bereikt, zowel tijdens de ontwikkeling als na de lancering van het klantenportaal.

Analyseer Processen:

Het ontwikkelen van een klantenportaal biedt vaak kansen om processen te verbeteren die van invloed zijn op de klant. Denk aan processen waarbij klantbetrokkenheid een rol speelt of waarin medewerkers en klanten informatie uitwisselen. Het is verstandig om deze processen in kaart te brengen en te onderzoeken waar optimalisatie mogelijk is. Dit kan worden gedaan door de processen visueel voor te stellen, bijvoorbeeld aan de hand van een klantreis of een procesdiagram. Het is van belang om vragen te stellen over de behoeften van de klant in elke stap, hoe de interactie plaatsvindt en wat er kan worden verbeterd.

Identificeer Pijnpunten:

Bij het in kaart brengen van processen is het tevens van essentieel belang om eventuele pijnpunten te identificeren. Input van zowel klanten als medewerkers is hierbij van groot belang. Welke stappen in een proces kosten te veel tijd of leiden tot fouten? Wat ontbreekt aan informatie of communicatie? Het betrekken van klanten bij co-creatie kan waardevolle inzichten opleveren over wat ontbreekt in de samenwerking en hoe gezamenlijke processen kunnen worden verbeterd. Het oplossen van deze pijnpunten zal niet alleen de efficiëntie verbeteren, maar ook de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid verhogen.

 
 
 
Service

Service

Continuïteit waarborgen.

DBB biedt doorlopend onderhoud op het gebied van veiligheid en actieve support en waarborgt zo de continuïteit van het klantenportaal. Wij zorgen voor de server-hardware, hosting, certificaten en software updates. Voordat het nieuwe webportaal in gebruik wordt genomen krijg je een workshop en/of online-training zodat je meteen aan de slag kan. Na live-gang blijft DBB het klantenportaal actief monitoren. We staan 24/7 klaar om je te helpen!

Datamigratie

Datamigratie

Hobbels nemen wij weg.

Heb je een bestaand website of portal? Dan zorgen wij ervoor dat bestaande gegevens worden overgezet bij het klantenportaal bouwen. Wij beschikken over handige tools en de ervaring om gegevens, zoals ledenbestanden of een database, zorgvuldig te verhuizen naar de nieuwe klanten portal.

Meer weten over een klantportaal?

Goedemiddag, ik ben Herbert

Ik help je graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Herbert

Neem vrijblijvend contact op